Vážená paní, vážený pane,
přijměte, prosím, pozvání na odbornou konferenci MÝTY A PRAVDY,
která se koná v rámci projektu Systémová podpora procesů
transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny.

Akce proběhne ve středu 21. 10. 2015 od 9:30 do 15:00 hod.
v BEA centru Olomouc
, tř. Kosmonautů 1288/1.

Svou účast, prosím, potvrďte v registračním formuláři.
V případě dotazů kontaktujte tel. číslo +420 210 210 810 v pracovních
dnech od 9:00 do 17:30.

Těšíme se na Vaši účast

Odbor ochrany práv dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Marek Roháček

Pochází z Prešova, vystudoval speciální pedagogiku a sociální práce na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě. Pracoval s problémovou mládeží, s dětmi s mentálním postižením a s lidmi se závislostí. Spolu s Vladislavem Matejem založil v roce 1993 občanské sdružení Návrat, jehož je předsedou. Věnuje se rodinným formám péče o opuštěné děti, sanaci rodin v krizi, systémovým změnám sociálně-právní ochrany dětí, supervizi, externě učil na Katedře sociální práce Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, publikuje a přednáší. Je ženatý, má čtyři děti, z toho dvě v pěstounské péči.

Tomáš Valenta, DiS.

Pochází z Mostu, kde také absolvoval Vyšší odbornou školu, obor sociálně právní činnost a sociální pedagogika. Nyní studuje na Universitě Jana Ámose Komenského v Praze, kde také žije. Od roku 2014 pracuje v nezávislé platformě pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu, Vteřina poté, kde zastává funkci koordinátora vzdělávacích aktivit. Od letošního roku pracuje také jako tajemník Asociace Dítě a Rodina. Sám má osobní zkušenosti se systémem péče o ohrožené děti a fungováním dětských domovů, kde prožil 15 let svého života.

Bc. Radek Laci

Ve spolku Vteřina poté vykonává funkci ředitele. Je studentem marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní. Zkušenosti s ústavní výchovou má od svého narození – prošel kojeneckým ústavem a následně dětským domovem. V roce 2014 byl prvním romským stážistou v politicko-ekonomické sekci Amerického velvyslanectví, kde se zabýval především znevýhodněnými skupinami.

Mgr. Bc. Jana Klinecká, DiS.

Jana Klinecká se dlouhodobě zabývá problematikou sociálně-právní ochrany dětí, věnuje se zejména náhradní rodinné péči. Je považována za průkopnici pěstounské péče na přechodnou dobu. Má bohaté zkušenosti z veřejné správy, kdy navíc intenzivně lektoruje a pomáhá tak odbornému rozvoji pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany.

V letech 2010–2012 byla členkou poradního sboru MPSV ČR. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze, Univerzitu Hradec Králové a Pražskou vysokou školu psychosociálních studií. Je lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha, a zároveň i zkušební komisařkou pro zkoušky odborné způsobilosti. Zároveň je externí hodnotitelkou projektů pro MPSV, v rámci hodnotící činnosti spolupracuje i s některými nadacemi. Je autorkou odborné publikace Náhradní rodinná péče (Nožířová, Linde, 2012).

Marie Oktábcová, ředitelka Nadačního fondu J&T, sociální pracovník, pedagog

Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity a absolvovala další vzdělávání zaměřené na poradenství v sociální sféře, náhradní rodinnou péči apod. Věnuje se především problematice systému péče o ohrožené děti. Podílela se např. na realizaci projektů Zn. Náhradní rodič a Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin, které byly financovány z ESF.

Jana Rydlová, marketing manager Nadačního fondu J&T

Po studiích na FF UK pracovala dva roky v zahraničí a po krátkém působení v reklamě zakotvila v PR agentuře, kde se vedle komerčních projektů věnovala také práci pro nevládní organizace. V nadačním fondu má na starosti především projekty zaměřené na osvětu a vzdělávání, mj. kampaň Hledáme rodiče a Osvětovou kampaň zaměřenou na práva dětí v náhradní rodinné péči.

PhDr. Petra Winnette, PhD.

Vystudovala Pedagogickou fakultu University Karlovy a získala doktorský titul na Filosofickéfakultě University Karlovy v oboru komparatistiky. Dále studovala na University College Cork v Irsku aplikovanou a vývojovou psychologii a sociální práci.

Specializuje se na raný vývoj dítěte a attachment, rané trauma a poruchy attachmentu u dětí a dospělých. Je certifikovaným psychoterapeutem v oboru terapie poruch attachmentu (Attachment Focused Therapy Institut, New York, USA) a v metodě Pesso Boyden System Psychomotor terapie (PBSP Institut Boston, USA). Překládá odbornou literaturu v oboru a je autorkou několika knih. Je zakladatelkou a odbornou ředitelkou Institut rodinné péče NATAMA.

NATAMu založila Petra Winnette v roce 2003 na základě výzvy a výběrového řízení Nadace Televize Nova, která se rozhodla podpořit začátek velkého projektu na pomoc ohroženým a opuštěným dětem.

NATAMA institut rodinné péče je uznávaným odborným nestátním pracovištěm zaměřeným na kvalitní péči o děti a rodiče, zejména o děti, které na začátku života zažily opuštění, ztrátu a vyrůstají v osvojení nebo v pěstounských rodinách, v příbuzenské péči. Zaměřuje se na přípravu, vzdělání a posuzování budoucích náhradních rodičů, vyhodnocení a diagnostiku dětí, poradenskou a terapeutickou pomoc, sociální práci v oboru ochrany dětí a sociálních služeb.

Marek Jehlička

Pracoval jako novinář (Lidové noviny), tiskový mluvčí neziskové organizace Arnika a poradce poslaneckého klubu Strany zelených. Podílel se na vzniku neziskových organizací České centrum fundraisingu, Změň politiku, Fara Pyšely a společnosti BIOPORT Neomarketing Labs, s. r. o., kde se věnoval především novým médiím a sociálním sítím. Je spoluzakladatelem společnosti Natoč video, s. r. o., která dodává videoobsah od veřejnosti (a neziskových organizací) do televizního vysílání, z čehož vznikl například pořad Divácké zprávy na TV Prima.